Wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming J.H. en F.A. Hempen en M.T.A. Hempen-Zomer, Horsten 11, 9581 TB Musselkanaal

Rubriek: Natuurbeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 3 maart 2018
Locatie(s): Horsten 11
9581TB Musselkanaal
Gemeente Stadskanaal
Zaaknummer: 7422
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
3 maart 2018
Einde termijn: 14 april 2018
Documenten: Definitief besluit wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming Hempen, Horsten 11, Musselkanaal  ( PDF PDF-bestand, 11 MB )

Wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de melkrundveehouderij van J.H. en F.A. Hempen en M.T.A. Hempen-Zomer, Horsten 11, 9581 TB Musselkanaal.

Terinzagelegging

De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 3 maart 2018, zes weken ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.