Wet natuurbeschermingsvergunning proefproject Groene Dollarddijk

Rubriek: Natuurbeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 29 januari 2018
Locatie(s): Gemeente Oldambt
Zaaknummer: 6117
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
29 januari 2018
Einde termijn: 11 maart 2018
Documenten: Besluit vergunning Wet natuurbescherming Groene Dollarddijk  ( PDF PDF-bestand, 3 MB )
Ecologische beoordeling Vitale kust Dollard A W nr 2706 Groene Dollarddijk  ( PDF PDF-bestand, 6 MB )
Aanvraagformulier pilot brede groene dijk gebieden  ( PDF PDF-bestand, 318 KB )
Aanvraagformulier pilot brede groene dijk soorten  ( PDF PDF-bestand, 381 KB )
Aanvraagformulier pilot brede groene dijk basis  ( PDF PDF-bestand, 468 KB )
Registerbijlage bij Besluit Rk9hbjxHvCmL Pilot Brede Groene Dijk 2019 2020 2021 beheer kleidepot  ( PDF PDF-bestand, 210 KB )
Registerbijlage bij Besluit RqLAWwPsgwhe Pilot Brede Groene Dijk 2018 klutenplas en kleidepot  ( PDF PDF-bestand, 227 KB )
Registerbijlage bij Besluit S1nByTt2qBL7 Pilot Brede Groene Dijk 2021 afvoeren residu  ( PDF PDF-bestand, 222 KB )

Aan het Waterschap Hunze en Aa's is een Wet natuurbeschermingsbesluit verleend voor een proefproject bestaande uit het aanleggen en inrichten van een slibvang inclusief broedeiland en een tijdelijk slibdepot (kleirijperij) buitendijks ter hoogte van de Carel Coenraadpolder. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn van maandag 29 januari 2018 tot 11 maart 2018 tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland,Guyotplein 1, 9712 NX Groningen.

Beroep

Tegen dit besluit kan geen beroep bij de bestuursrechter worden ingediend door een belanghebbende aan wie redelijkerwijze kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp van besluit.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.