Wet natuurbeschermingbesluiten PAS aan G.G.L. Luijten en Maatschap Kieft-Elzinga

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie(s): Veldstreek 26
9354VD Zevenhuizen
Gemeente Westerwolde
Oogstweg 2
9674TC Winschoten
Gemeente Oldambt
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming G. Luijten, J. Buiskoolweg 9, Vriescheloo  ( PDF PDF-bestand, 634 KB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Maatschap Kieft-Elzinga, Oogstweg 2, Winschoten  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )

Vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor wijziging van het bedrijf:

  • G.G.L. Luijten, J. Buiskoolweg 9, 9699 TT Vriescheloo (melkveebedrijf)
  • Maatschap Kieft-Elzinga, Oogstweg 2, 9674 TC Winschoten (pluimveebedrijf)

Bezwaar

De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking met ingang van 17 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende de inzagetermijn bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.