Wet natuurbescherming besluit waterschap Hunze en Aa's

Rubriek: Natuurbeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie(s): Gemeente Midden-Groningen
Zaaknummer: 5775
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
24 februari 2018
Einde termijn: 7 april 2018
Documenten: Weigeringsbesluit vergunning Wet natuurbescherming Hunze en Aa's  ( PDF PDF-bestand, 9 MB )

Wij hebben besloten de aangevraagde vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) van het waterschap Hunze en Aa's, voor peilverlaging in de polders ten oosten van het Zuidlaardermeer (Wolfsbarge), te weigeren omdat uit het nader ecologisch onderzoek blijkt dat geen significant negatieve effecten op beschermde natuur zijn te verwachten en er daarom geen Wnb-vergunningplicht is.

Bezwaar

Het weigeringsbesluit ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 24 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.