Verklaring Besluit stortplaatsen en stortverbod afvalstoffen Afvalverwerking Stainkoeln, Winschoterweg 1, 9723 CG Groningen

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 23 februari 2018
Locatie(s): Gemeente Groningen (Gr)

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten om op grond van artikel 6 Besluit stortplaatsen en stortverboden Afvalstoffen een aanvullende verklaring af te geven en deze op de hieronder vermelde datum hebben verzonden aan de aanvrager: 

  • Afvalverwerking Stainkoeln, Winschoterweg 1, 9723 CG Groningen, een aanvullende verklaring inzake besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor december 2017, 22 februari. 

Bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar bij ons indienen en op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het indienen van bezwaar of een verzoek tot voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.  

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Algemeen Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. De wijze waarop dat moet gebeuren is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Provincie Groningen, St Jansstraat 4, 9712 JN GRONINGEN, (050) 316 49 11.