Vergunningen Wet natuurbescherming besluit Pas aan S. Hoeksema, Maatschap De Haan, Maatschap Groeneveld-Holtjer, Maatschap van der Scheer en A. Groefsema

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie(s): Abel Tasmanweg 6
9866TC Lutjegast
Gemeente Grootegast
Winschoterweg 11
9723CG Groningen
Gemeente Groningen (Gr)
Botjesweg 2
9635TP Noordbroek
Gemeente Menterwolde
Sappemeersterweg 31
9635TM Noordbroek
Gemeente Menterwolde
Kolonieweg 19, 9865 VX Opende 19
9865VX Opende
Gemeente Grootegast
Veldstreek 26, 9354 VD Zevenhuizen 26
9354VD Zevenhuizen
Gemeente Leek
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming S. Hoeksema, Abel Tasmanweg 6, Lutjegast  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Maatschap De Haan, Winschoterweg 11, Groningen  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Maatschap Groeneveld-Holtjer, Botjesweg 2, Noordbroek  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Maatschap Groeneveld-Holtjer, Sappemeersterweg 31, Noordbroek  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Maatschap Van der Scheer, Opende  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming A. Groefsema, Veldstreek 26, Zevenhuizen  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )

Vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor wijziging van het bedrijf: 

  • S. Hoeksema, Abel Tasmanweg 6, 9866 TC Lutjegast (melkrundveebedrijf)
  • Maatschap De Haan, Winschoterweg 11, 9723 CG Groningen (gemengde veehouderij)
  • Maatschap Groeneveld-Holtjer, Botjesweg 2, 9635 TP Noordbroek (pluimveebedrijf)
  • Maatschap Groeneveld-Holtjer, Sappemeersterweg 31, 9635 TM Noordbroek (pluimveebedrijf)
  • Maatschap van der Scheer, Kolonieweg 19, 9865 VX Opende (melkrundvee)
  • A. Groefsema, Veldstreek 26, 9354 VD Zevenhuizen (melkrundvee)

Bezwaar

De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking met ingang van 24 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende de inzagetermijn bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.