Vergunning Wet natuurbescherming Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen

Rubriek: Natuurbeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 3 maart 2018
Locatie(s): Fabriekslaan 12
9745AG Groningen
Gemeente Groningen (Gr)
Zaaknummer: 1728
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
3 maart 2018
Einde termijn: 14 april 2018
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 2, Groningen  ( PDF PDF-bestand, 5 MB )
Onderzoek stikstofdepositie Suiker Unie Vierverlaten  ( PDF PDF-bestand, 5 MB )

Vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de suikerfabriek van Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12, 9745 AG Groningen.

Terinzagelegging

De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 3 maart 2018, zes weken ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.