Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Rubriek: Inspraak
Publicatiedatum: 5 februari 2018
Locatie: Provincie Groningen
Documenten: Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2019  ( PDF PDF-bestand, 223 KB )

Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2019 Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 30 januari 2018 hetOntwerp Natuurbeheerplan Groningen 2019 hebben vastgesteld. In dit ontwerp Natuurbeheerplan Groningen geven Gedeputeerde Staten aan waar, welke subsidies voor natuur- en landschapsbeheer op basis van het Stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van toepassing zijn.

Zienswijzen indienen

Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen ligt van 5 februari 2018 tot en met 19 maart 2018 ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijzen over het ontwerp kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Gedeputeerde Staten behandelen de reacties in de Nota Reacties en Commentaar Natuurbeheerplan Groningen 2019. Naar aanleiding van de reacties kan het ontwerp Natuurbeheerplan worden aangepast. Het ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2019 ligt van 5 februari 2018 tot en met 19 maart 2018 ter inzage op het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. 

Download Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2019 en kaarten ter inzage

De download van het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2019 is ook te bekijken op deze pagina. Hier vindt u de kaarten bij het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2019.

Informatie

Voor meer informatie over het Natuurbeheerplan Groningen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, afdeling Landelijk Gebied en Water, telefoon 050-316 4812. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.