Subsidiemogelijkheden Incidenteel Cultuurbudget

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 18 januari 2018
Locatie: Provincie Groningen

Met de inzet van het Incidenteel Cultuurbudget wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten;
  • de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter-)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 maart en 15 mei 2018.

Kijk voor een overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget in ons Loket. Hebt u daarna nog vragen, neem dan contact op met mevr. E. Riedel van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 41 42.