Ontwerpbesluit (Wabo) Nedmag B.V. in Veendam

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 19 januari 2018
Locatie(s): Billitonweg 1
9641KZ Veendam
Gemeente Veendam
Zaaknummer: 3091073
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
22 januari 2018
Einde termijn: 5 maart 2018
Documenten: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Nedmag bv Billitonweg 1 in Veendam  ( PDF PDF-bestand, 392 KB )
Bijbehorende vergunning: 2018 ontwerp omgevingsvergunning Nedmag B.V.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij voornemens zijn om aan Nedmag B.V. Billitonweg 1 in Veendam een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting op de locatie Billitonweg 1 te Veendam (verhoging van de boriumconcentratie in het effluent).

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking en de aanvraag liggen met ingang van 22 januari 2018 tot 5 maart 2018 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Veendam en in het provinciehuis te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging (tot 5 maart 2018) kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de Provincie Groningen, St Jansstraat 4, 9712 JN GRONINGEN, telefoonnummer 050 - 316 49 11.

Beroep 

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de provincie Groningen via telefoonnummer 050 - 316 42 97 of met mevrouw I. Puister van de omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 0598 - 78 83 64.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.