Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning KBM B.V. Kloosterlaan 2 in Farmsum

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 26 januari 2018
Locatie(s): Kloosterlaan 2
9936HD Farmsum
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 2604023
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
29 januari 2018
Einde termijn: 12 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk en het veranderen van een inrichting van KBM Master Alloys B.V., gelegen aan de Kloosterlaan 2 te Farmsum.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 29 januari 2018 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak met de heer W. Snippe (tel. 0598-788060) van de Omgevingsdienst Groningen.

Beroep 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend wanneer ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.