Ontwerpbesluit omgevingsvergunning JPB Logistics B.V., locatie A.J. Romijnweg 30 in Winschoten

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 12 januari 2018
Locatie(s): A.J. Romijnweg 30
9551VH Winschoten
Gemeente Oldambt
Zaaknummer: 2248365
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
15 januari 2018
Einde termijn: 26 februari 2018
Documenten: Ontwerpbeschikking JPB Logistics Winschoten, A.J. Romijnweg 30  ( PDF PDF-bestand, 473 KB )

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij voornemens zijn om aan JPB Logistics B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de inrichting, het bouwen van een bouwwerk en het gebruik in strijd met een bestemmingsplan op de locatie A.J. Romijnweg 30 in Winschoten.  

 

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking en de aanvraag liggen met ingang van 15 januari 2018 tot 26 februari 2018 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Oldambt en in het provinciehuis te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 in Groningen.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging (tot 26 februari 2018) kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Beleid, Postbus 610, 9700 AP Groningen. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoonnummer (050) 316 49 11. 

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de provincie Groningen via telefoonnummer 050-316 49 11 of met mevrouw I. Puister van de omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 0598-78 83 64.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.