Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder reconstructie N366

Rubriek: Geluidvergunning
Publicatiedatum: 3 maart 2018
Locatie(s): Heerenlandweg 32
9561TX Ter Apel
Gemeente Westerwolde

Gedeputeerde Staten van Groningen zijn overeenkomstig de Wet geluidhinder van plan voor twee woningen in de zone van de N366 vanwege de reconstructie van de N366 hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen. Het betreft de percelen Heerenlandweg 32 te Ter Apel en Herenlandweg 30 te Nieuw-Weerdinge.  

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit ligt van 6 maart 2018 tot en met 16 april 2018 tijdens kantooruren ter inzage:

  • bij de gemeente Westerwolde, Hoofdweg 2 te Wedde ;
  • bij de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen ;
  • in het provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 te Assen;
  • in het provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4, te Groningen.

Schriftelijke zienswijzen

Tot en met 16 april 2018 kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. 

Mondelinge zienswijzen

Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met de heer F.J.H. IJpelaar, afdeling Omgeving & Milieu, provincie Groningen, telefoon 050-316 47 04.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.