Omgevingsvergunning Wabo Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen, Westerhornseweg 22, 9988 NT Usquert

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 16 februari 2018
Locatie(s): Westerhornseweg 22
9988NT Usquert
Gemeente Eemsmond

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen aan de aanvrager: 

  • Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen, Westerhornseweg 22, 9988 NT Usquert, voor een milieuneutrale verandering vanwege het uitstel met een jaar voor het aanbrengen van de bovenafdichting. 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via het loket. Hiervoor moet u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden. 

Informatie

Voor meer informatie kunt contact opnemen worden met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoon 050-316 49 11.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.