Omgevingsvergunning (Wabo) Avebe, Ter Apelkanaal

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 23 februari 2018
Locatie(s): M. en O. weg 11
9563TM Ter Apelkanaal
Gemeente Westerwolde
Zaaknummer: 1594
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
26 februari 2018
Einde termijn: 9 april 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij van plan zijn om, op verzoek van vergunninghouder, de bij besluit van 8 juni 2004 voor de inrichting te Ter Apelkanaal verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk en de voor deze inrichting bij besluit van 5 april 2011 verleende omgevingsvergunning in te trekken. 

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking ligt gedurende zes weken op werkdagen ter inzage:

  • in de gemeentehuizen van de gemeente Westerwolde te Sellingen en Wedde;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

De omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan ook worden ingezien op de pagina met de verleende milieu- en omgevingsvergunningen

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingediend. Wilt u hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer H. Kielstra, telefoon 0598-78 83 62, Omgevingsdienst Groningen. 

Beroep

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend wanneer ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.