Omgevingsvergunning Suiker Unie, Fabriekslaan 12 te Groningen

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie(s): Fabriekslaan 12
9745AG Groningen
Gemeente Groningen (Gr)
Zaaknummer: 3323111
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
25 februari 2018
Einde termijn: 8 april 2018
Bijbehorende vergunning: 2018 omgevingsvergunning Suiker Unie Vierverlaten

Vergunning verleend aan Suiker Unie, Fabriekslaan 12 te Groningen, voor het plaatsen van 2 melassetanks.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Terinzagelegging

De stukken liggen ter inzage bij:

  • de gemeente Groningen;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen

 

 

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.