Omgevingsvergunning RWE Eemshaven Holding II B.V., Synergieweg 1 te Eemshaven

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 10 februari 2018
Locatie(s): Synergieweg 1
9979XD Eemshaven
Gemeente Eemsmond
Zaaknummer: 3347537

Vergunning verleend aan RWE Eemshaven Holding II B.V., Synergieweg 1 te Eemshaven, voor het optimaliseren van biomassa.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Terinzagelegging

De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Eemsmond.