Omgevingsvergunning Gasunie Transportservices BV in Drieborg en Scheemda

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 26 januari 2018
Locatie(s): Oude Statenzijl 3
9688RJ Drieborg
Gemeente Oldambt
Zaaknummer: 2997129
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
29 januari 2018
Einde termijn: 12 maart 2018
Documenten: Besluit Omgevingsvergunning Gasunie Transportservices BV Eekerweg 8 Scheemda  ( PDF PDF-bestand, 280 KB )
Bijbehorende vergunning: 2018 omgevingsvergunning Gasunie Transport Services B.V.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend de omgevingsvergunning te wijzigen van Gasunie Transportservices B.V. voor de inrichting gelegen aan de Oude Statenzijl 3 te Drieborg en voor de inrichting gelegen aan de Eekerweg 8 te Scheemda.

Inzage

De besluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken na publicatie tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Oldambt en in het provinciehuis te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Beroep

Tegen de besluiten kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.