Omgevingsvergunning Delesto BV in Farmsum

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 26 januari 2018
Locatie(s): Oosterhorn 4a
9936HD Farmsum
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 3064159
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
29 januari 2018
Einde termijn: 12 maart 2018
Bijbehorende vergunning: 2018 ontwerp omgevingsvergunning Delesto B.V.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij voornemens zijn om aan Delesto B.V., Oosterhorn 4a te Farmsum een omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting, te weten het deels verplaatsen van de persluchtproductie, alsmede om enkele voorschriften (op verzoek) te veranderen.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikkingen liggen vanaf 29 januari 2018 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen. De omgevingsvergunningen Wabo kunnen ook worden ingezien op www.provinciegroningen.nl

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, afdeling Omgeving en Beleid, Postbus 610, 9700 AP Groningen. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak met de heer W. Snippe (tel. 0598-788060) van de Omgevingsdienst Groningen.

Beroep

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend wanneer ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking(en) en men belanghebbende is.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.