Omgevingsvergunning AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V., Oosterhorn 4, Farmsum

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 3 februari 2018
Locatie(s): Oosterhorn 4
9936HD Farmsum
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 3111395

Vergunning verleend aan AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V., Oosterhorn 4, Farmsum, 9936HD, voor het plaatsen romneyloods voor maximaal 5 jaar, 24 januari 2018.

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Terinzagelegging

De stukken liggen ter inzage:

  • bij de gemeente Delfzijl;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen.