Melding BUS-sanering locatie Scheemdermeersterweg 34a te Scheemda

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 7 maart 2018
Locatie(s): Scheemdermeersterweg 34a
9679TP Scheemda
Gemeente Oldambt

LievenseCSO Milieu B.V. heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Scheemdermeersterweg 34a te Scheemda. De melding is ontvangen op 1 februari  2018. Deze melding is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Immobiel. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde Besluit. Deze mededeling is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.    

 

 

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.