Melding BUS-sanering locatie Industrieweg 17 te Hoogezand

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 7 maart 2018
Locatie(s): Industrieweg 17
9601LJ Hoogezand
Gemeente Midden-Groningen

Terra Bodemonderzoek, namens het Witte Huis B.V., heeft een melding Besluit uniforme saneringen (BUS) ingediend bij Gedeputeerde Staten voor de locatie Industrieweg 17 te Hoogezand. De melding is ontvangen op 9 februari 2018. Deze melding  is overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, juncto artikel 39b, derde lid van de Wet bodembescherming en betreft de categorie Tijdelijk uitplaatsen. De saneerder kan vanaf vijf weken na ontvangst van de melding starten met de sanering, tenzij hij een schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag heeft ontvangen, waarin staat dat de melding niet in overeenstemming is met het voornoemde Besluit. Deze mededeling is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.    

 

 

 

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.