Besluiten Wet natuurbescherming Maatschap Braaksma, A. Boekhorst en C.W.E. Boekhorst-Kremer en V.o.f. Roelofsen

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 3 februari 2018
Locatie(s): Westerhornerweg 25
9866TJ Lutejgast
Gemeente Grootegast
Westerhornseweg 17
9988NT Usquert
Gemeente Eemsmond
Noorderweg 10
997PP Zandeweer
Gemeente Eemsmond
Documenten: Definitief Besluit vergunning Wet natuurbescherming Braaksma, Lutjegast  ( PDF PDF-bestand, 3 MB )
Definitief Besluit vergunning Wet natuurbescherming Boekhorst, Usquert  ( PDF PDF-bestand, 6 MB )
Definitief Besluit vergunning Wet natuurbescherming Roelofsen, Zandeweer  ( PDF PDF-bestand, 3 MB )

Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van:

  • Maatschap Braaksma, Westerhornerweg 25, 9866 TJ Lutjegast (pluimvee)
  • A. Boekhorst en C.W.E. Boekhorst-Kremer, Westerhornseweg 17, 9988 NT Usquert (melkrundvee)
  • V.o.f. Roelofsen, Noorderweg 10, 9997 PP Zandeweer (pluimvee)

Terinzagelegging

De vergunningen liggen vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 3 februari 2018, zes weken ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende de inzagetermijn bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.