Besluiten Wet natuurbescherming

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 29 januari 2018
Locatie: Provincie Groningen
Documenten: Besluit Wnb vergunning Kramer Breweelsterweg Hornhuizen  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Besluit Wnb vergunning V d Berg Knolweg 8 Stitswerd  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Besluit Wnb vergunning Leijsen Van Niehove  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )
Besluit Wnb vergunning Feenstra Den Ham  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )
Besluit Wnb vergunning Abma S Veldstraweg 10 Den Ham  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )

Aan de volgende bedrijven is een vergunning Wet natuurbescherming verleend:

  • T.H.J. Kramer, Breweelsterweg 8, 9978 TE in Hornhuizen, melkrundvee;
  • V.O.F. van den Berg, Knolweg 8, 9999 XE in Stitswerd, melkrundvee;
  • J.H.J. van Leijsen, Balmahuisterweg 4, 9884 TE Niehove, melkrundvee;
  • Maatschap F. en T. Feenstra, Spanjaardsdijk Noord 8-10, 9833 TJ in Den Ham, melkrundvee;
  • Pluimveebedrijf Abma B.V., Sietse Veldstraweg 10, 9833 PA in Den Ham, vleeskuikens.

Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 29 januari 2018 tot en met 11 maart 2018 kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.