Besluiten vergunningen Wet natuurbescherming PAS

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 10 februari 2018
Locatie(s): Broeksterweg 24
9968TJ Pieterburen
Gemeente De Marne
Nittersweg 3
9885TC Lauwerzijl
Gemeente Zuidhorn
Winsumermeeden 7
9951TH Winsum
Gemeente Winsum
Rikkerdaweg 29
9884TA Niehove
Gemeente Zuidhorn
E.H. Woltersweg 21
9831TG Aduard
Gemeente Zuidhorn
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Stuurman-Vogel, Lauwerzijl  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming De Boer, Winsum  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Tolboom, Rikkerdaweg 29, Niehove  ( PDF PDF-bestand, 5 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Lienhoeve, Aduard  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Zorgboerderij Pieterburen, Broeksterweg 24, Pieterburen  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )

Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van:

  • Zorgboerderij Pieterburen, Broeksterweg 24, 9968 TJ, Pieterburen (gemengde veehouderij)
  • Maatschap Stuurman-Vogel, Nittersweg 3, 9885 TC Lauwerzijl (melkrundveehouderij)
  • Maatschap De Boer, Winsumermeeden 7, 9951 TH Winsum (melkrundveehouderij)
  • Tolboom, Rikkerdaweg 29, 9884 TA Niehove (melkvee)
  • Lienhoeve Holsteins, E.H. Woltersweg 21, 9831 TG Aduard (melkvee)

Bezwaar 

De vergunningen liggen vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 10 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.