Besluiten vergunningen Wet natuurbescherming PAS

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 17 februari 2018
Locatie(s): Bouwerschapweg 33
9791TG Ten Boer
Gemeente Ten Boer
Vlakkeriet 4a
9973TB Houwerzijl
Gemeente De Marne
Hornsterweg 2
9957NE Saaxumhuizen
Gemeente Winsum
Vliedorpsterweg 8
9625PH Houwerzijl
Gemeente De Marne
Stadsweg 51
9959PS Onderdendam
Gemeente Bedum
Westerdijkshorn 31
9781TG Bedum
Gemeente Bedum
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Huijzer, Ten Boer  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Van der Lei, Houwerzijl  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Dotinga, Saaxumhuizen  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Maatschap Van 't Klooster-Smink, Houwerzijl  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Twilhaar, Onderdendam  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Sikkenga Bleker Bedum  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )

Vergunningen Wet natuurbescherming zijn verleend voor wijzigingen van de bedrijven:

  • Maatschap W., H.H. en A. Huijzer, Bouwerschapweg 33, 9791 TG Ten Boer (melkrundvee)
  • J. van der Lei, Vlakkeriet 4a, 9973 TB Houwerzijl (melkrundvee)
  • A. Dotinga, Hornsterweg 2, 9957 NE Saaxumhuizen (melkrundvee)
  • Maatschap Van 't Klooster-Smink, Vliedorpsterweg 8, 9625 PH Houwerzijl (melkrundvee)
  • Maatschap Twilhaar, Stadsweg 51, 9959 PS Onderdendam (melkrundvee)
  • Maatschap Sikkenga-Bleker, Westerdijkshorn 31, 9781 TG Bedum (melkrundvee)

Bezwaar

De vergunning ligt één dag na bekendmaking, vanaf 17 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.