Besluit Wet Natuurbescherming voor 3 melkrundveebedrijven

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 20 januari 2018
Locatie: Provincie Groningen

Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de melkrundveebedrijven van :

  • P. Schouten, J. Tilbusscherweg 17, 9998 XB Rottum;
  • A.M. Boer, Noordwolderweg 6, 9784 PA Noordwolde.
  • Vliedorp B.V, Vlakkeriet 6, 9973 TB Houwerzijl;

De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 20 november 2017, 6 weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.