Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Woningstichting Nijestee

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 3 maart 2018
Locatie: Provincie Groningen
Documenten: Besluit vergunning Wet natuurbescherming Lewenborg Nijestee  ( PDF PDF-bestand, 773 KB )
Bijlage 1 convenant Aedes energiebesparing  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Bijlage 2 Prestatieafspraken corporaties en gemeente  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )
Bijlage 3 Nijesteebeleid duurzaamheid  ( PDF PDF-bestand, 4 MB )
Wimpel EVW Activiteitenplan resultaten vleermuisonderzoek  ( PDF PDF-bestand, 4 MB )
Aanvraagformulieren vergunning Wet natuurbescherming Soortbescherming  ( PDF PDF-bestand, 471 KB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Nijestee ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van gewone en ruige dwergvleermuizen, vanwege woningverbetering aan de huisnummers Wimpel 1-18, 30-47 en 65-82; Het Want 8-31; Roer 88-103 en 122-139, te Groningen.  

Bezwaar

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om vanaf 3 maart 2018 tot en met 14 april 2018 een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.