Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Stichting Lefier

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 10 februari 2018
Locatie(s): Hoogezand
Hoogezand
Gemeente Midden-Groningen
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming ontheffing Gorecht-West Hoogezand  ( PDF PDF-bestand, 9 MB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Stichting Lefier ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk wegnemen van nesten van huismus en gierzwaluw en voor de verboden opzettelijk verstoren van individuen en het vernielen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, vanwege de sloop en nieuwbouw van woningen in de wijk Gorecht-West in Hoogezand (fase 3, 4 en 5). 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.