Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Ontheffing Oosterpark

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 17 februari 2018
Locatie(s): Gemeente Groningen (Gr)
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Ontheffing Oosterpark  ( PDF PDF-bestand, 4 MB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Nijestee ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en wegnemen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en gierzwaluw. Dit vanwege woningverbetering aan de Laurierstraat 29-59, Klaprooslaan 67-75, Oliemuldersweg 108-126, Seringehof 7-17 en Zaagmuldersweg 104-318 in de wijk Oosterpark te Groningen.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.