Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Kempkensberg en Engelse Park te Groningen

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 3 februari 2018
Locatie(s): Gemeente Groningen (Gr)
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Ontheffing Kempkensberg  ( PDF PDF-bestand, 14 MB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk doden van de gewone en ruige dwergvleermuis en het verbod van het opzettelijk verstoren en wegnemen van vaste verblijfplaatsen van deze soorten en van watervleermuis en laatvlieger, vanwege geplande bouwwerkzaamheden aan de Kempkensberg en Engelse Park, te Groningen. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met bovenstaand besluit bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.