Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Groningen Seaports

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 24 februari 2018
Locatie: Provincie Groningen
Documenten: Wijzigingsbesluit vergunning Wet natuurbescherming Tijdelijke Natuur das  ( PDF PDF-bestand, 618 KB )
Plan van aanpak das Groningen Seaports kleirijperij  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )
Draaiboek en ecologisch werkprotocol Groningen Seaports  ( PDF PDF-bestand, 140 KB )
Ontheffing tijdelijke natuur project Kleirijperij op terrein Groningen Seaports  ( PDF PDF-bestand, 3 MB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Groningen Seaports ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaats van dassen vanwege uitvoering van het project Kleirijperij bij de terreinen van Groningen Seaports.

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om vanaf 24 februari 2018 tot en met 7 april 2018 een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl