Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming gemeente Groningen plangebied Reitdiep fase 3

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 3 maart 2018
Locatie: Provincie Groningen
Documenten: Besluit vergunning Wet natuurbescherming Reitdiep Fase 3  ( PDF PDF-bestand, 615 KB )
Aanvraagformulieren Reitdiep Fase 3  ( PDF PDF-bestand, 672 KB )
Bijlage 1 Rapport Reitdiep Fase 3  ( PDF PDF-bestand, 4 MB )
Bijlage 2 Ecologisch Werkprotocol incl actualistatie onderzoek Reitdiep fase 3  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )
Bijlage 3 Uitvoeringsprotocol bouw en woonrijp maken Reitdiep fase 3  ( PDF PDF-bestand, 1 MB )
Bijlage 4 Compensatie Poelkikker  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk vangen, verstoren en wegnemen van voortplantingsplaatsen van poelkikker, vanwege het bouw- en woonrijp maken van het plangebied Reitdiep fase 3 aan de omgeving Professor Uilkensweg te Groningen.

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om vanaf 3 maart 2018 tot en met 14 april 2018 een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.