Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Felix Timmermanslaan in Groningen

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 29 januari 2018
Locatie(s): Felix Timmermanslaan 1
5531SG Groningen
Gemeente Groningen (Gr)
Documenten: Besluit Wnb Ontheffing Felixlocatie in Groningen  ( PDF PDF-bestand, 4 MB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan de gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van het opzettelijk verstoren en wegnemen van een voortplantingsverblijfplaats van de watervleermuis, vanwege de kap van bomen aan de Felix Timmermanslaan te Groningen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 908 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.