Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Aquapark 5 te Veendam

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 17 februari 2018
Locatie(s): Aquapark 5
9641PJ Veendam
Gemeente Veendam
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming ontheffing Aquapark Veendam  ( PDF PDF-bestand, 3 MB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Waterschap Hunze en Aa's ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van verblijfplaatsen en rapen van eieren en opzettelijk verstoren en vangen van groene glazenmaker, vanwege de bouw van het Laboratorium op het vrije perceel naast het hoofdkantoor van het waterschap, Aquapark 5 te Veendam.

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.