Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 6 februari 2018
Locatie(s): U.T. Delfiaweg
Groningen
Zaaknummer: 7349
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
6 februari 2018
Einde termijn: 20 maart 2018
Documenten: Definitieve vergunning Wet natuurbescherming uitvaartlocatie Hoendiep gemeente Groningen  ( PDF PDF-bestand, 986 KB )
Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming uitvaartlocatie Hoendiep gemeente Groningen  ( PDF PDF-bestand, 488 KB )
Ontheffingsaanvaag vergunning Wet natuurbescherming werkzaamheden Hoendiep Delfiaweg  ( PDF PDF-bestand, 3 MB )
AW-notitie 2609 uitvaartlocatie Hoendiep gemeente Groningen  ( PDF PDF-bestand, 757 KB )

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van vaste verblijfplaats van poelkikker, vanwege voorbereidende werkzaamheden voor de uitvaartlocatie Hoendiep ter hoogte van de U.T. Delfiaweg te Groningen.

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om vanaf 6 februari tot en met 20 maart 2018 een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure Bezwaar maken tegen een besluit (PDF PDF-bestand, 37 KB). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.