Besluit Wet natuurbescherming P.N. Oudshoorn, Frijtumerweg 1, 9884 TD Niehove

Rubriek: Natuurbeschermingsvergunning
Publicatiedatum: 19 februari 2018
Locatie(s): Frijtumerweg 1
9884TD Niehove
Gemeente Zuidhorn
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Oudshoorn, Niehove  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )

Aan het volgende bedrijf is een vergunning Wet natuurbescherming verleend: 

  • P.N. Oudshoorn, melkrundveebedrijf, Frijtumerweg 1, 9884 TD Niehove.

Bezwaar

Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 19 februari 2018 tot en met 1 april 2018 kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.