Besluit vergunning Wet natuurbescherming PAS K.W. Niestijl, Jan Kokweg 1, 9641 KT Veendam

Rubriek: Aankondiging
Publicatiedatum: 17 februari 2018
Locatie(s): Jan Kokweg 1
9641KT Veendam
Gemeente Veendam
Documenten: Definitief besluit vergunning Wet natuurbescherming Niestijl, Jan Kokweg 1, Veendam  ( PDF PDF-bestand, 2 MB )

Vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor wijziging van het bedrijf:

  • K.W. Niestijl, Jan Kokweg 1, 9641 KT Veendam (pluimveebedrijf annex paardenhouderij)

Bezwaar

De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking met ingang van 17 februari 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende de inzagetermijn bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.