Activiteitenbesluit ESD-SIC B.V., Kloosterlaan 11 te Farmsum

Rubriek: Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 9 maart 2018
Locatie(s): Kloosterlaan 11
9936TG Farmsum
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 1615
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
12 maart 2018
Einde termijn: 23 april 2018

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij besluiten om aan ESD-SIC B.V., overeenkomstig artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften opleggen voor bodembescherming. 

Terinzagelegging

Het besluit ligt gedurende zes weken op werkdagen ter inzage:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Het besluit kan ook worden ingezien op de pagina met de verleende milieu- en omgevingsvergunningen.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, bezwaar maken bij het college van Gedeputeerde Staten van Groningen door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift bij het secretariaat van bij de Commissie Rechtsbescherming van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Om de kaart te bekijken, dient u cookies in te schakelen. Klik hier om alle cookies op deze site in te schakelen.