Openstelling subsidieregeling Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) 2020 vanaf 21 juli

Rubriek:Mededelingen
Publicatiedatum:30 juni 2020
Locatie:Provincie Groningen

Vanaf 21 juli 2020 kunnen er subsidieaanvragen voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten worden ingediend voor de tweede tender van de subsidie Groot Onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) 2020. De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 oktober 2020.

Subsidie

Er is een bedrag van 4,8 miljoen euro beschikbaar, waarvan 3,5 miljoen euro voor gebouwde rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten en 800.000 euro voor de overige gemeenten. Er kan nu ook subsidie worden aangevraagd voor restauratie van 'groene rijksmonumenten'. Hiervoor is 500.000 euro beschikbaar.

Het budget is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Groningen.

Informatie

Meer informatie vindt u op de subsidiepagina Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG).