Openstelling regeling meerkosten herstel 'oude schades'

Rubriek:Aankondiging
Publicatiedatum: 6 januari 2020
Locatie(s): Gemeente Appingedam
Gemeente Delfzijl
Gemeente Groningen (Gr)
Gemeente Het Hogeland
Gemeente Loppersum
Gemeente Midden-Groningen
Gemeente Oldambt

Bent u woningeigenaar met aardbevingsschade die gemeld is vóór 31 maart 2017? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een kostendekkende vergoeding voor schadeherstel. 

Voor veel van deze schademelders, die vallen in de zogenaamde oude schaderegeling met ruim 6.000 schadezaken, is het NAM-aanbod voor schadeherstel ontoereikend gebleken. Hebt u dit aanbod geaccepteerd en kunt u aantonen dat het ontoereikend was om de aardbevingsschade aan de eigen woning te herstellen, dan kunt u zich voor vergoeding van dit tekort vanaf maandag 6 januari 2020 melden bij de provincie Groningen.

Geldt deze regeling voor u?

U kunt gebruikmaken van de Regeling vergoeding tekort herstelkosten acceptanten aanbod NAM als u: 

  •    schade gemeld heeft vóór 31 maart 2017;
  •    behoort tot de zogenaamde oude schaderegeling met ruim 6.000 schadezaken u heeft voor 1 september 2018 een aanbod van de NAM heeft ontvangen;
  •    het aanbod van NAM zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of burgerlijk rechter heeft geaccepteerd;
  •    kunt aantonen de schade niet (volledig) heeft kunnen laten herstellen van het door NAM betaalde bedrag. 

U kunt géén gebruikmaken van deze regeling als u:

  •    schade heeft gemeld ná 31 maart 2017;
  •    maatwerk heeft ontvangen voor bijvoorbeeld een complexe schade;
  •    het aanbod van NAM niet heeft geaccepteerd en uw schademelding ter beoordeling heeft voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging of burgerlijke rechter;
  •    de schade heeft hersteld volgens een andere herstelmethode dan waarop het aanbod van NAM is gebaseerd.

Waar kun u zich melden?

Op de pagina met de Regeling vergoeding tekort herstelkosten acceptanten aanbod NAM kunt u zich melden.

Tot wanneer kunt u zich melden?

Tot 1 maart 2020.

Waarom deze regeling?

Van de ruim 6.000 schademelders, die vallen onder het zogenaamde oude schadeprotocol, heeft 83 procent zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of de burgerlijke rechter een aanbod van NAM in 2018 geaccepteerd. Uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat woningeigenaren het door NAM betaalde bedrag voor schadeherstel niet toereikend is om de schade aan de woning te herstellen. Bovenop de NAM-vergoeding hebben zij het resterende deel van de herstelkosten zelf betaald.