Omgevingsvergunning Roba Metals B.V., Metaalpark 10 te Farmsum

Rubriek:Omgevingsvergunning
Publicatiedatum:27 juni 2020
Locatie(s): Metaalpark 10
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 5035541
Bijbehorende vergunning:2020 Omgevingsvergunning Roba Metals B.V.

Vergunning verleend aan Roba Metals B.V., Metaalpark 10 te Farmsum, voor het bouwen van een magazijn.

Terinzagelegging

De stukken liggen ter inzage:

  • bij de gemeente Delfzijl;
  • provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.