Omgevingsvergunning JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12w te Farmsum

Rubriek:Omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 6 juli 2020
Locatie(s): Oosterhorn 12w
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 5130813
Bijbehorende vergunning:2020 omgevingsvergunning JPB Logistics B.V.

Vergunning verleend aan JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12w te Farmsum, voor het vergroten van de tankput met opslagtanks voor glycerine en bitumen, 3 juli 2020.

Terinzagelegging

De stukken liggen ter inzage:

  • bij de gemeente Delfzijl;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.