Omgevingsvergunning BioMethanol Chemie Nederland B.V., Oosterhorn 10 te Farmsum

Rubriek:Omgevingsvergunning
Publicatiedatum:29 juni 2020
Locatie(s): Oosterhorn 10
Gemeente Delfzijl
Zaaknummer: 5159625
Bijbehorende vergunning:2020 Omgevingsvergunning BioMethanol Chemie Nederland B.V.

Vergunning verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V., Oosterhorn 10 te Farmsum, voor de uitbreiding van steiger Q.

Terinzagelegging

De stukken liggen ter inzage:

  • bij de gemeente Delfzijl;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat te Groningen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen.