Omgevingsvergunning Avebe Foxhol, Avebeweg 1 te Foxhol

Rubriek:Omgevingsvergunning
Publicatiedatum:29 juni 2020
Locatie(s): Avebeweg 1
Gemeente Midden-Groningen
Zaaknummer: 5080803
Starttermijn
(inzage/bezwaar):
29 juni 2020
Einde termijn:10 augustus 2020
Bijbehorende vergunning:2020 omgevingsvergunning Avebe Foxhol U.A.

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

  • Betreft : Avebe Foxhol
  • Locatie : Avebe weg 1 te Foxhol
  • Datum besluit : 19-6-2020

Activiteit: het realiseren van een fundatie voor een tankpit en trappenhuis en het herstellen dakcontructie en het gedeeltelijk slopen (63) en neutrale wijziging.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen;
  • in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.