Goedkeuring werkplan ontgrondingen Ecologische Verbindingszone Westerbroek

Rubriek:Ontgrondingenvergunning
Publicatiedatum: 1 juli 2020
Locatie(s): Gemeente Midden-Groningen
Documenten:

Prolander te Assen beschikt over een ontgrondingsvergunning, verleend om grondwerkzaamheden te mogen uitvoeren voor het inrichten van een natte ecologische verbindingszone tussen het Zuidlaardermeer en het natuurgebied 't Roegwold. Ter uitvoering van deze werkzaamheden hebben Gedeputeerde Staten het werkplan voor de percelen 1 en 2 goed gekeurd.