Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Woldmeer-Meerstad

Rubriek:Aankondiging
Publicatiedatum: 4 juli 2020
Locatie(s): Gemeente Groningen (Gr)
Documenten:

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Bureau Meerstad in 2015 ontheffing verleend voor het verbod van verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van heikikker, waterspitsmuis en buizerd. Deze ontheffing is nu verlengd vanwege het uitlopen van werkzaamheden binnen de ontwikkelingen in het plangebied Meerstad.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om vanaf 4 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020 een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Bezwaar maken. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.