Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Betonbos Groningen

Rubriek:Aankondiging
Publicatiedatum: 4 juli 2020
Locatie(s): Gemeente Groningen (Gr)
Documenten:

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Van Wonen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en beschadigen van verblijfplaatsen van rosse vleermuis en steenmarter, vanwege het kappen van bomen en wegnemen van opstallen aan de Eemskanaal-Noordzijde 28-5.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit bestaat de mogelijkheid om vanaf 4 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020 een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Bezwaar maken. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.