BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Jaar 2018

 • 24 september 2018 | natuurbeschermingsvergunning

  Wet natuurbescherming vergunning vijf windturbines Eemshaven Zuidoost

  Aan BB registergoed BV is een vergunning overeenkomstig de Wet natuurbescherming verleend voor de realisatie en het in werking hebben van vijf windturbines in Eemshaven Zuidoost, gemeente Eemsmond. Belanghebbenden kunnen van 24 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

 • 22 september 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluit PAS Maatschap A.H. en A.H.K. Tepper, Zuidwending 20, 9644 XK Veendam

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderij van: - Maatschap A.H. en A.H.K. Tepper, Zuidwending 20, 9644 XK Veendam (vleeskuikenhouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 1 september 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 22 september 2018 | aankondiging

  Besluiten Wet Natuurbescherming

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - Veehouderij J.F.A. Vos, Baamsum 18, 9947 PC Termunten (rundvee en schapen) - P.T. Derksen, Wierumerschouwsterweg 56, 9774 TE Adorp (melkrundvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 22 september 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van...

 • 22 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Friesland Campina Nederland B.V., Boterdiep Wz 45 te Bedum

  Omgevingsvergunning verleend aan Friesland Campina Nederland B.V., Boterdiep Wz 45 te Bedum, voor het plaatsen van brandwerende units, 13 augustus 2018. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Bedum.

 • 22 september 2018 | ontgrondingenvergunning

  Ontgrondingsvergunning Benedenloop Westerwoldse Aa

  Gedeputeerde Staten hebben Waterschap Hunze en Aa's een ontgrondingsvergunning verleend voor realisatie van waterberging en natuurinrichting langs de Benedenloop van de Westerwoldse Aa. De vergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 september tot en met 5 november 2018 tijdens kantooruren ook ter inzage in het gemeentehuis van Oldambt te Winschoten.

 • 22 september 2018 | inspraak

  Ontwerp Actualisatiepln Omgevingsvisie en Ontwerp Actualisatieplan Omgevingsverordening provincie Groningen ter inzage

  Het ontwerp Actualisatieplan Omgevingsvisie en het ontwerp Actualisatieplan Omgevingsverordening liggen van 26 september tot 7 november 2018 tijdens kantooruren ter inzage in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen.

 • 17 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning waterschap Noorderzijlvest voor RWZI Garmerwolde, Grasdijkweg 2 te Garmerwolde

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Waterschap Noorderzijlvest voor de RWZI Garmerwolde, Grasdijkweg 2 te Garmerwolde, een milieuneutrale wijziging betreft aanpassing inrichtingsgrenzen.

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap P.J. Boerland en J.H. Boerland-Wolbers, Noorderdiep 19, 9501 XA Stadskanaal (vleeskuikenhouderij) - Agroservice Tuenter, Zuiderveen 25, 9674 TA Winschoten (geitenhouderij) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 1 september 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken...

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veebedrijven van: - Keurentjes VOF, Dijksterweg 15, 9978 TB Hornhuizen (melkrundvee en schapen) - J.M.M., G.M. en J.G.J. ter Haar, Hoofdweg 8, 9615 AE Kolham (melkrundvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 15 september 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van...

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Kooiweg te Froombosch

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan provincie Groningen afdeling Mobiliteit-Projecten ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren of vernielen van vaste rustplaatsen van heikikker. Dit vanwege het inrichten van compensatiegebied voor groene glazenmaker aan de Kooiweg te Froombosch. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 15 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning AkzoNobel Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - AkzoNobel Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum, voor solid soda dosering fase 1 Milieu.

 • 15 september 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Eska B.V., Noorderstraat 394 te Sappemeer, voor proefinjectie CO2-injectie Sappemeer.

 • 15 september 2018 | aankondiging

  Statencommissievergaderingen

  De openbare vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen. De agenda van de vergadering van de Statencommissies vermeldt onder andere onderstaande bespreekpunten: - commissievergadering Ruimte, natuur en leefbaarheid op 19 september 2018 om 14.00 uur; - commissievergadering Mobiliteit, economie en energie op 19 september 2018 om 18.00 uur; - commissievergadering Bestuur, financiën en veiligheid op 26 september 2018 om 14.00 uur. Op de ...

 • 14 september 2018 | ontgrondingenvergunning

  Ontgrondingsvergunning stichting Het Groninger Landschap

  Vergunning overeenkomstig de Ontgrondingenwet verleend aan stichting Het Groninger Landschap voor het gedeeltelijk ontgronden van een aantal percelen vanwege de herinrichting Polder Breebaart. Belanghebbenden kunnen tot en met 25 oktober 2018 beroep instellen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep wordt ingesteld kan ook de Voorzitter voornoemd worden gevraagd voor het verlenen van de vergunning een voorlopige...

 • 13 september 2018 | aankondiging

  Bekendmaking omgevingsvergunningsprocedure aanleg ligplaats voor grote schepen in haven Emden

  Openbare bekendmaking over de omgevingsvergunningsprocedure voor de aanleg van een ligplaats voor grote schepen in de haven van Emden De Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Direktion, Geschäftsbereich VI – wasserwirtschaftliche Zulassungsverfahren -, Ratsherr-Schulze-Str. 10 in D-26122 Oldenburg, heeft overeenkomstig de aanvraag van Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Emden het plan voor de aanleg van een ligplaats voor grote schepen in de...