BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Jaar 2018

 • 19 mei 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderijen van: - Maatschap J. van den Belt en M.R.A. van den Belt-Prins, Ds. Syperdapad 8, 9901 TC Appingedam (melkrundvee) - Maatschap Boer Veehouderij, Onderdendamsterweg 8, 9989 TG Warffum (melkrundvee) - Pennings V.O.F., Gaaikemaweg 2, 9884 TB Niehove (melkrundvee) - J.C.M., C.M.J. en J.H. van Rijn, Kolonieweg 8a, 9865 VZ Opende (melkrundvee) - Maatschap H.W.M. van Wijk en T. van...

 • 19 mei 2018 | aankondiging

  Wet natuurbeschermingbesluiten PAS

  Wij hebben vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van de veehouderij van: - Maatschap Wortelboer, Jipsingboertangerweg 22, 9551 TR Sellingen (wijzigingsvergunning vleeskalveren en jongvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 19 mei 2018, zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610,...

 • 19 mei 2018 | meldingen

  Melding Activiteitenbesluit RMD B.V., Metaalpark 10, 9936 BV Farmsum

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen: - RMD B.V., Metaalpark 10, 9936 BV Farmsum, een veranderingsmelding voor het uitbreiden van de opslagcapaciteit voor de vaste materialen in emballage en droog 'stort- en stukgoed' met 5.000 ton. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de...

 • 19 mei 2018 | milieuverordening

  Kennisgeving ontheffing grondwaterbeschermingsgebied gemeente Haren

  Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Haren op grond van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) een ontheffing verleend voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden maaiveld. Het verzoek houdt verband met het vervangen van een bestaande brug door een nieuwe brug aan de Oosterbroekseweg te Glimmen. De ontheffing ligt van 22 mei tot en met 2 juli 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Haren.

 • 19 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, voor de tijdelijke opslag grond op randzone AVS. - Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, voor een stortontheffing zuiveringsslib Emmtec.

 • 19 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Covestro B.V., Avebe-Weg 5 te Foxhol

  Vergunning verleend aan Covestro B.V., Avebe-Weg 5 te Foxhol, voor het aanpassen van een verlaadbordes. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de omgevingsvergunning te wijzigen voor het melden van niet significante ongewone voorvallen voor de inrichting van AkzoNobel Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Delamine B.V. locatie Oosterhorn 8 te Farmsum

  Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning van Delamine B.V. voor de inrichting gelegen aan de Oosterhorn 8 te Farmsum (toevoegen voorschriften). Belanghebbenden kunnen tot en met 2 juli 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) Purified Metal Company B.V locatie Oosterhorn 7 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan Purified Metal Company B.V. voor de bouw van een recyclingfabriek met losstaand kantoorgebouw, aanleg van twee uitritten en realisatie van een hekwerk op de locatie Oosterhorn 7 te Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • 18 mei 2018 | aankondiging

  Stremming verkeer provinciale weg Alteveer - Vlagtwedde - Duitse grens (N365)

  Vanwege groot onderhoud aan de N365 te Alteveer (schoolzone) en te Onstwedde (centrum) wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten. De stremming is van maandag 4 juni, 06.00 uur, tot vrijdag 8 juni a.s., 18.00 uur, en betreft het weggedeelte tussen de aansluiting met de Provincialeweg N366 bij Alteveer en de aansluiting met de Weenderstraat (N368) te Vlagtwedde. Het verkeer wordt omgeleid via met borden aangegeven routes. (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van de...

 • 18 mei 2018 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning (Wabo) ARCG, Duinkerkenstraat 99 te Groningen

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan de ARCG, Duinkerkenstraat 99 te Groningen, voor het wijzigen van het KGA-depot, alsmede het oprichten van een tijdelijke waterstofinstallatie. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • 17 mei 2018 | aankondiging

  Inspraakbijeenkomst (Aanvraagconferentie) Duitse m.e.r.-procedure uitbreiding hoogspanningsnet (Vorhaben 1 Emden-Oost - Osterath), genaamd „A-Nord“

  De Duitse netbeheerder Amprion GmbH (initiatiefnemer) heeft bij het Bundesnetzagentur (bevoegd gezag) een aanvraag ingediend op grond van § 6 van het Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) voor “Vorhaben 1 (A-Nord)” van Emden-Oost naar Osterath. Conform § 7 van de NABEG worden in een openbare bijeenkomst het doel en de reikwijdte van de vergunningprocedure “Bundesfachplanung” besproken. In deze procedure, die aan de vergunning voor een tracé voorafgaat, wordt het corridor van...

 • 16 mei 2018 | aankondiging

  Stremming provinciale weg Alteveer - Vlagtwedde - Duitse grens (N365)

  Vanwege het Trekkertrekevenement te Vlagtwedde wordt een gedeelte van de provinciale weg N365 (Onstwedderweg) voor het doorgaande verkeer gesloten op zondag 3 juni 2018 van 06.30 uur tot 19.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte tussen de beide aansluitingen met de oude Onstwedderweg.

 • 15 mei 2018 | bodembeschermingsvergunning

  Besluit instemming evaluatieverslag locatie Borgercompagnie 156a te Borgercompagnie

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Borgercompagnie 156a te Borgercompagnie. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 28 juni 2018 ter inzage bij de...

 • 14 mei 2018 | aankondiging

  Ontwerp-verkeersbesluit en omgevingsvergunning ligplaats Reitdiep

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om vergunning te verlenen voor het aanleggen/behouden van een steiger, afmeerpalen en beschoeiing aan het Reitdiep ter hoogte van de kadastrale percelen Oldehove, sectie D, nummers 671 en 674 aan de gemeente Zuidhorn. Voor het kunnen innemen van een ligplaats wordt een verkeersbesluit genomen. U kunt zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen....